• Sosyoloji

  İran’daki Düşünce Kuruluşları

  ....Dünyada varlığı ve gelişimi çok yeni olsa da kısa sürede bir çok ülkenin siyasi altyapısına katkıda bulunmuş, var olan siyasi güçlerin toplum üzerindeki etkisini artırmaya büyük katkı sağlamışlardır. Siyasiler,geleceklerini şekillendirmek için ihtiyaç duydukları fikri hazırlık süreçlerini bu düşünce merkezleri aracılığıyla daha kolay inşa etmektedirler...

 • Siyaset

  Türkiye’nin Afrika Politikası

       Bildiğimiz üzere Afrika, doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip. Bu durum birçok devletin ilgisini çekmekte ve pazar ve ham madde arayışında olan devletlere hedef olmaktadır. Elbette devletler arasında en doğal ilişki çıkar ilişkileridir. Bu ilişkiler olağan olmakla birlikte tek tarafın çıkarı söz konusu olduğunda olağanüstü bir hal alabilirler. Bu olağanüstü durumlar çoğu zaman savaş ve katliamlara sebep olabiliyor.    Türkiye Afrika ile olan ilişkilerini karşılıklı çıkar temeline dayandırmıştır. Bu durumun bir savaşa ya da katliama sebep olmasını istemeyen bir politika izleme kararlılığı ile bu yola koyulmuştur. Her şeyden önce kıtadaki insanların en temel haklarını gözetmektedir. Afrika kıtası ile olan ilişkilerimiz ve ortaklığımız Türkiye’nin dış politikasının bir…

 • Terörizm Kavramı
  Hukuk,  Siyaset

  Uluslararası Alanda Terörizm Kavramı Problemi

  Buse Akın    Terörizm kavramı denince dünyanın farklı bölgelerindeki insanların aklına ortak kelimeler gelebilir. Bu olumsuz kelimelerin ve terörizm kavramına karşı kötü düşüncenin ortak olmasına karşın bir grup veya kişinin eylemleri dünyadaki bütün devletler için terörizm sayılır mı? Peki devletlerin, dünyada toplamda 170’ten fazla terör örgütü sayılabilecek grup varken bütününü listeye almak yerine aralarından bazılarını seçerek ülkeleri için terör örgütü listesine almalarının sebebi nedir?    Terörizm toplu ölümlerden, suikast girişimlerine kadar şiddetin her türlü aracını kullanarak toplumları baskı altına almaya ve korku yaratmaya çok uzun yıllardır devam etmektedir. Bugün hala Ortadoğu’nun bir parçası olduğumuz için Türkiye’de de terörizm toplumda büyük bir etki yaratmaktadır. Her türlü şiddet araçlarını kullanarak toplumları veya…