• Hukuk

    SOSYAL MEDYA VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

    Sosyal paylaşım ağları, kullanıcıların kendi bağlantı listelerini açıklamalarına/oluşturmalarına, birbirleri arasında iletişim kurmalarına, bağlantı listelerini sergilemelerine ve bilgilerinin yer aldığı profillerinin üretilmesine olanak sağlayan, farklı medya, bilgi ve iletişim teknolojilerinin içinde barındıran web tabanlı platformlardır. Kullanıcı yaş aralığı çok geniş olan sosyal medya, düşünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma anlamında insanlara büyük olanaklar sağlamaktadır. Bu anlamda çağımızda ifade özgürlüğünün en fazla kullanıldığı mecralar sosyal paylaşım ağlarıdır diyebiliriz. Öyle ki We Are Social 2020 raporuna göre Türkiye’de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı mevcut, bu sayı da mevcut nüfusun %64ünü oluşturmaktadır. Böyle yoğunlukla kullanılan ve yaşanan teknolojik gelişmelerle toplumsal ilginin daha da yükseldiği ortamlarda birtakım hukuki sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Kişilerin sosyal medya…