• Felsefe,  Gündem

    Aristoteles’e Göre İdeal Devlet-İdeal Yönetim Anlayışı

    “Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Aristoteles “Politika” isimli eserinde devletin nasıl oluştuğunu şöyle anlatmaktadır: “ Toplumsal yaşam önce aile, sonra da köy aşamalarından geçmiştir. Köyler, oğulların ve onların çocuklarının evlerini babanın evinin çevresinde kurmaya başlamasıyla gelişmiştir. Bu nedenle köy halkı birbirinin akrabalarıdır. Polisler * de köylerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu yüzden de polislerin ilk yönetim biçimi, ailedeki ataerkil  temeli üzerinde gelişen krallıklardır.” Aristoteles’e göre devletin asıl amacı, devlet  içinde yaşayan insanların, yurttaşların mutlu ve erdemli yaşam sürmelerini gerçekleştirmek ve bu yurttaşların ahlaki gelişmelerini gerçekleştirmektir. Bu ise Aristoteles’in devlet “idea”sını oluşturmaktadır. (Gürhan) Aristo, devlet ve yönetim hakkındaki görüşlerini “Politika” isimli eserinde sunmuştur. Bu konuda  onun fikirleri…