• Psikoloji

    PSİKOLOJİK TESTLERLE İLGİLİ ETİK STANDARTLAR

    Günümüzde bireylerin psikolojik yönden değerlendirilmesi için birçok test materyali kullanılmaktadır. Çocuklarda zekâyı ölçmek için geliştirilen Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (WISC), çocukları gelişimsel açıdan değerlendiren Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), yetişkin bireylerde kişiliği ölçmek için kullanılan Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) psikolojide kullanılan önemli testlerden bazılarıdır. Psikolojik testler, ölçme esnasında ölçülecek özellik soyut olduğu için bireylere ölçülecek olan özellikler ile ilgili bir takım maddeler sunup o maddelere nasıl tepkiler verildiğini dolaylı olarak ölçmektedir (Erkuş, 2012). Ölçüm esnasında dikkat edilmesi gereken en küçük noktayı dahi göz ardı etmek, test materyalinin yanlış veya eksik yorumlanmasına neden olabilmektedir. Bu sebeple materyalleri kullanırken bazı etik kurallara dikkat edilmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken hususlardan…