• Tarih

    ON İKİ ADA MESELESİ

    Yunanların “Dodekanesos” dedikleri On İki Ada güneybatı kıyılarımızın karşısındadır. Aslında bu adalar 12 değil, 14 tanedir. Hatta küçük adacıkları da sayarsak, bu adaların sayısı 20’yi bulmaktadır. On İki Ada’nın toplam yüzölçümü yaklaşık 2700 kilometrekaredir.  On İki Ada, 400 yıl boyunca Osmanlı hakimiyeti altında kalmıştır. Ege Denizi, 1669’da Girit’in fethi ile tam bir “Türk Gölü” haline gelmiştir. 1829’da Yunanistan’ın bağımsız olmasıyla birlikte, Mora ve Atik yarımadası yakınlarındaki adalar Yunanistan’a verilmiş, 19. yüzyıl boyunca topraklarını kuzeye doğru ve Osmanlı aleyhine genişletmesine rağmen, On İki Ada söz konusu olmamış, Ege’de Türk hakimiyeti devam etmiştir. Topraklarını genişlettikçe Ege adalarına göz koyan Yunanistan ile Osmanlı arasında Girit hariç bir mesele çıkmamış, 20. yüzyıla kadar uluslararası…

  • Tarih

    Mütareke Dönemi Öncesi Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu

    Yeni bir devletin tarihini yazmaya başlarken geçmişini de bir o kadar iyi bilmek gerekiyor. Bu nedenle bu yazımızda devleti ve milleti adına savaş meydanlarında sayısız hizmette bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında etkin bir rol alan kadronun yetiştiği 1880’li yılları ve devamını yazımızda ele alacağız.       Türkiye Cumhuriyeti, birdenbire ortaya çıkmış bir devlet değildir. Bir kültüre ve ortak bir yaşanmışlığa sahiptir. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yer alan kadro da büyük çoğunlukla Osmanlı İmparatorluğu’nda çeşitli rütbelerle ve makamlarla görev alan subaylardır. Nice Enver Paşalara, nice Mustafa Kemallere ev sahipliği yapan 1880’li yıllar; Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı gibi çeşitli reformlar aracılığı ile yüzünü Batı’ya dönmeye çalışan bir imparatorluğun da son…