• Gündem

  SEVR ZİHNİYETİNİN GÜNCEL ÜRÜNÜ: B.O.P.

  SEVR ZİHNİYETİNİN GÜNCEL ÜRÜNÜ: BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ (B.O.P.) Bir millet vardır ki, büyük işler yapmaya muktedirdir. Bir millet vardır ki başını doğrultup yürümeye başladığında kem bakışları üzerine çeker. Bir millet vardır ki başkaları kan emici rolüne soyunurken o, atasının ‘yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesini kendisine şiar edinir. Bir millet vardır ki dünyanın öbür ucunda olan bir zulmü en derinden hissederek ses yükseltir. İşte bu milletin adı Türk milletidir. Böyle bir milletin tarihinden ilham alarak ve çağın gerekliliklerini yerine getirerek ilerlemeyi istemesi kimi kesimleri fazlasıyla tedirgin ve rahatsız etmektedir. Sözde müttefik, özde düşman olanlar Türk’ün Anadolu’daki mevcut devletini büyütmemek, ilerletmemek hatta ezmek içinden ellerinden geleni yapmıştır, halen de yapmaktadır. Kimi ajan…

 • Gündem

  ÇİN’İN YAYILMACI POLİTİKASI VE DOĞU TÜRKİSTAN

  Yayılmacı politika, emperyalizm kökenli bir politika anlayışıdır. Bir milletin diğer milletleri sömürerek yayılma alanını genişletmesi üzerine kurulu bir sistemdir. Günümüzde emperyalist diyebileceğimiz sayılı devlet tarafından bu politika sistemli olarak uygulanmaktadır ve bu politikayı uygulayan devletlerden biride Çin’dir. Çin, bilindiği üzere Asya kıtasının güney doğu ucunda kurulmuştur ve dünyanın en kalabalık nüfusuna sahiptir. 1949 yılında kurulan Çin Halk Cumhuriyeti, kurulduğu günden bu yana yayılmacı bir politika izleyerek önce bölgesel sonra küresel çapta etki alanını genişleterek dünya siyasetinde etkili bir hale gelmiştir. Bu politikalardan belki de en önemlisi ipek yolu ticaretini yeniden canlandırma hayaliyle ortaya çıkan ‘Kuşak Yolu’ projesidir. Çin bu proje ile dünya ticaretinin büyük bir kısmını ele geçirmeyi amaçlamaktadır. Kara…

 • Gündem

  LİBYA’DA NE İŞİMİZ VAR?

  2010 yılında Amerikan Jeolojik Araştırma Enstitüsü unutulmuş bir meseleyi tekrar gündeme getirerek Doğu Akdeniz’de Levandinis Çukuru’nda 112 trilyon metreküp doğalgaz ve 1 milyon 7 yüz bin varil petrol rezervi bulunduğunu iddia etti (Cihan Haber Ajansı, 2010). Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kendisine ait olduğunu ilan ettiği münhasır alanlarda sondaj çalışmalarına başladı. Ankara ve KKTC buna anında tepki gösterdi. GKRY, Mısır ve Yunanistan ise bu tepkilere aldırış etmeden Girit’te bir araya gelerek anlaşmada sona geldiklerini açıkladı (Yaycı, 2020). Rum tarafı bununla da yetinmeyerek Amerikalı ve Fransız petrol şirketleriyle anlaşmalar imzaladı. BM Deniz Hukuku Sözleşmesine göre Doğu Akdeniz’deki rezervde kıyı devletler, yani Mısır, Türkiye, Kıbrıs, Lübnan, Suriye, İsrail ve Filistin söz sahibidir.…

 • Gündem

  SURİYE İÇ SAVAŞI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

  2011’de başlayan sivil protestolar bugüne gelindiğinde birçok ülkenin gövde gösterisi yaptığı bir arenaya dönüşmüştür. Suriye’nin bu duruma düşmesinde birçok faktör rol oynamıştır: 50 yıldır süregelen Esad iktidarının getirdiği siyasi alternatiften yoksunluk, etnik ve dini hoşnutsuzluklar ve ekonomik durgunluk. Ancak bütün bunların arasında artık Ortadoğu’da önemli bir mesele olan iklim değişikliğinin, dolayısıyla kuraklığın da rolü gözden kaçırılmamalıdır. Özellikle Ortadoğu gibi kurak bölgelerde su büyük önem taşır, hatta bir savaş nedenidir. Suriye, yıllardır gerek İsrail ile su kaynakları açısından zengin Golan tepeleri için gerekse Türkiye ile Fırat nehri için dolaylı ya da dolaysız birçok siyasi veya askeri çatışmaya girmekten kaçınmamıştır. Dokuz yıl önceki savaşın sebepleri arasında var olan tüm faktörlere ek olarak…