• Modern ve Postmodern Eğitim
  Felsefe

  Modern ve Postmodern Eğitim

  Pozitivist paradigmanın ışığında insanlar ve örgütlere deneysel olarak yaklaşan modern eğitim anlayışına yapılan kötümseyici eleştiriler varlığını korumaktadır. Bunun aksine postmodern eğitim anlayışı incelendiğinde ise, büyük ölçüde dönüşümlere yol açıp günümüz dünyasında çeşitli halklara bambaşka bir vizyon katacağı görüşü giderek hakimiyet kazanmaktadır.

 • Sosyoloji

  Modernleşme Temelinde Kültür Emperyalizmi

  Avrupa yaşantısında her şeyin merkez noktası olarak kabul edilen kilise, din, metafizik alem gibi unsurlardan müteşekkil skolastik düşüncenin 18-19.yy’da yerini Descartes’in her şeyin merkez noktasında insan olduğu düşüncesine bırakmasıyla modernleşme sürecinin başladığı kabul edilir. Descartes, benlik bilinci, bilinen adıyla düşünen insan kuramıyla bu sürecin başlamasına öncülük etmiştir. Modernizm ortaya çıkış amacına uygun şekilde kendisinden önceki bütün düzeni sindirerek geçmiş düzeni kendisinin hizasına getirmeyi amaçlamaktadır. Varlığına bir tepki olarak doğduğu skolastik düşünceyi bütün kurumlarıyla birlikte ortadan kaldırma amacı gütmesi gayet doğaldır ancak modernizm, muhtevası gereği kendinden öncekini yıkması ve kendinden itibaren olanı modernleştirme anlamı taşıdığı için Batı dünyasının icrai faaliyetlerine meşruiyet kazandırma politikasına dönüşmüştür.   Günümüzde de tartışılmaya devam edilen küreselleşmiş,…