• korporatizm
    Ekonomi,  Tarih

    ÇIKIŞ YOLU: KORPORATİZM

    Latincede ‘’vücut’’ anlamına gelen ‘’corpus’’ ve ”işbirliği” anlamına gelen ”cooperation” sözcüklerinden türetilen korporatizm, ilk kez Fransız İhtilali’nden sonra Avrupa’da ortaya çıkan ekonomik ve politik bir sistemdir. Korporatizmde asıl amaç ekonomik düzeni yeniden tesis etmek, bitmiş ekonomiyi yeniden canlandırmaktır. Korporatizmin sistemli biçimde ilk uygulaması Benito Mussolini’nin Faşist İtalya’sında gerçekleşmiştir.     Türklerdeki Ahilik ve Lonca sistemlerine de benzeyen korporatizmde ‘’Korporasyon’’ adı verilen meslek grupları bulunur. Bu alt gruplar birbirleriyle ekonomik ve sosyal ilişki içindedir. Korporasyonların en büyük hedeflerinden biri de insanı topluma yararlı kılmaktır. Bu yüzden korporatizm, işsizliği bitirmeyi amaçlar.     Fransız sosyolog Emile Durkheim’a göre toplum ahlakının korunmasının tek yolu meslek loncalarının oluşturulmasıdır. Bir meslek loncasına bağlı olan birey, kendi meslektaşlarına ve mensup…