• Tarih

    Gençlik İdeallerini Gençliğe Atfetmek: Atatürk’ün Ulusal, Demokratik ve Laik Devlet İdeali

                   Atatürk’ün uygar devlet ve toplum anlayışı İhtilal-i Kebir’in yaydığı fikriyata bağlı; hürriyetçi, halk iradesine dayanan ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar yaklaşık iki yüz yıl boyunca devletçe mücadelesinin verildiği laikliğe bağlı bir anlayıştır (Göze, 2018). 1789’un büyük oranda etkisinde olan Atatürk ve onun çevresinin devlet anlayışı da bu sebeplerden ötürü birey ve bireye dair kavramlar üstünde temellenmiştir. Bu açıdan Atatürk’ün doğal hukuk doktrinini benimsediğini söylememiz yanlış olmayacaktır. Bir birey, çevresindeki ve ülkesindeki diğer birey ve kurumlara zarar vermemek kaydıyla kendini idare etmek, yeteneklerini geliştirmek, kaderini tayin etmek bakımından hür olmalıdır. Lakin medeni ve demokratik yönetimlerin bir getirisi olarak hiçbir bireyin hürriyeti sınırsız değildir. İşte…