• Gündem

    SURİYE İÇ SAVAŞI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

    2011’de başlayan sivil protestolar bugüne gelindiğinde birçok ülkenin gövde gösterisi yaptığı bir arenaya dönüşmüştür. Suriye’nin bu duruma düşmesinde birçok faktör rol oynamıştır: 50 yıldır süregelen Esad iktidarının getirdiği siyasi alternatiften yoksunluk, etnik ve dini hoşnutsuzluklar ve ekonomik durgunluk. Ancak bütün bunların arasında artık Ortadoğu’da önemli bir mesele olan iklim değişikliğinin, dolayısıyla kuraklığın da rolü gözden kaçırılmamalıdır. Özellikle Ortadoğu gibi kurak bölgelerde su büyük önem taşır, hatta bir savaş nedenidir. Suriye, yıllardır gerek İsrail ile su kaynakları açısından zengin Golan tepeleri için gerekse Türkiye ile Fırat nehri için dolaylı ya da dolaysız birçok siyasi veya askeri çatışmaya girmekten kaçınmamıştır. Dokuz yıl önceki savaşın sebepleri arasında var olan tüm faktörlere ek olarak…