• kadın yoksulluğu
  Ekonomi,  Sosyoloji

  Kadın Yoksulluğu

  Yoksulluk, üzerinde durulması gereken en büyük toplumsal sorunlardan birisidir. Bu toplumsal sorun, toplumun her kesimini bir ölçüde etkilemektedir. Peki yoksulluk, cinsiyetlere göre de farklılaşmakta mıdır? Erkek ya da kadın olmak yoksulluğu artıracak bir etmen midir? Kadın yoksulluğu sadece ekonomik sıkıntılarla açıklanabilecek bir kavram mıdır? Kadın yoksulluğu, 1970‟li yıllardan itibaren literatürde yer almaya başlamış ve yoksulluğun dezavantajlı grup içinde en fazla kadınları etkilemesi yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunların başında “yoksulluğun kadınlaşması”, “hane reisinin kadınlaşması” ve “yoksulların en yoksulu” kavramları gelmektedir (Topgül, 2013). Yoksulluğun her boyutu insanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu yoksulluk türlerinden birisi de kadın yoksulluğudur. Kadın yoksulluğu, çok boyutlu bir sorundur. Kadınlar yoksulluğu farklı biçimlerde, farklı zamanlarda…

 • Gündem,  Sosyoloji

  Bir Mücevher Değil, Kadın!

  Bu ölen kaçıncı kadın diyemiyorum, çünkü öylece ölmediler. Onlar hasta olup ölmediler örneğin… Her biri vahşice katledildi. Tekrar ediyorum, vahşice! Anneleri, çocukları, yakınları kaldı ardında. Neler hissetti onlar hiç düşündünüz mü? Ya da Türkiye’ de kadın olarak yaşamak nasıl bunu düşündünüz mü? Eğer düşünmediyseniz ben size biraz bahsedeyim.Eğer Türkiye’de bir kız çocuğuysanız kibar olmalısınız ve genellikle susmalısınız. Öyle istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde fikir beyan etmek gibi bir hakkınız elbette yoktur. Bir genç kızsanız, örneğin Doğu’da, okula gitmek sizin için lükstür. İyi bir öğretmen çıkarsa karşınıza ya da büyükleriniz uygun görürse devam edebilirsiniz okula. Siz hayal kurmazsınız, hayalleriniz ve yolunuz birileri tarafından resmedilmiştir sizden önce. Medeni olan Batı’da? Okula gitmeniz daha…

 • feminizm
  Gündem,  Sosyoloji

  FEMİNİZM VE KADIN HAKLARI

  Feminizm kelimesinin kökeni  Latince “femina’’ ve onun Fransızca türevi olan ‘’feminizme’’ kelimesinden gelir. Günümüzde alışılan erkek düşmanlığı düşüncesinin aksine bolca araştırmaya konu olan feminizm, her alanda kadın erkek eşitliğine dayanmaktadır. Feminist hareket içinde kadın ve erkeğin eşitliğini savunan gruplar olduğu gibi,  kadının biyolojik ve duygusal olarak erkeğe üstün ve erkeğin ‘’tamamlanmamış kadın’’ olduğunu savunan radikal gruplar da yer almaktadır. Ülkemizde kadına şiddeti durdurmaya yönelik kurulan dernekler feminizm esaslı çalışmaktadırlar. Ortaya çıkışı Aydınlanma Çağı’na kadar uzanır. Eskilerde kadın ailenin sadece bir parçası, erkeğin egemenliği altında ezilenken sonraları kadın erkek mahreminden çıkmış, kendi bedeninin sahibi olmuş ve bir değer kazanmıştır. Savaşlarda erkeklerin fiziksel gücünün yanında kadınların da fiziksel gücü kendini göstermiştir.1919 yılında…