• Tarih

    II. Meşrutiyet: Oluşum ve Ruh

          Bu yazıda oldukça geniş olan II. Meşrutiyet ile başrolü olan İttihat ve Terakki cemiyetinden bahsedilecektir. Devamı gelecek olan bu yazı dizisinin mevcut kısmında genel hatlarıyla; kuruluş aşaması, kuruluştan hemen önceki atmosfer, mücadelenin tetikleyici unsurları ve bu unsurların mücadele ruhuna etkisi üzerinde durulacaktır.       II. Meşrutiyet 1876 yılında Tanzimat hareketlerin de etkisiyle ilan edilmiş, yeni kavramlar yönetimde yer bulmuş değişiklik tüm somutluğuyla hissedilmeye başlanmıştı ancak 14 ay kadar sürdü. Çünkü dönemin padişahı II. Abdülhamid o zamanın siyasi ve idari şartlarını öne sürerek meclisi feshetmiştir. Ancak bu olaydan sonra meşrutiyetçi zihniyetler durmayarak fikirlerini birbirlerine ulaştırmıştır. Gözle görülür şekilde 1890’ların sonuna doğru faaliyetleri apaçık ortadaydı ki pekâlâ padişah…

  • Tarih

    Avrupa Canavarlarıyla Pençeleşmek İçin

    “Eğer bizi muhalif göstermede vatan için bir faide umuluyorsa, bundan dolayı da kendilerine müteşekkir kalacağım. Memleket kurtulsun da, millet bize isterse lanetler yağdırsın…” 1 Dr. Nazım       İstiklal Harbi’nin dahilde ve hariçte etkin ve caydırıcı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için en ince detayların üzerinde adeta bir örümceğin o pek ince ağının üzerinde kendisinden emin adımlarla hareket ettiği gibi hesaplar yapılması gerekmekteydi. Ankara Hükümeti’nin, İstiklal Harbi’nin muvaffakiyete ulaşabilmesi için dahildeki muhalefete ve İtilaf Devletleri’ne karşı göstermesi gereken çelik gibi sağlam iradenin hiçbir surette zaafiyete uğramaması ve mücadelede otorite boşluğunun meydana gelmemesi lazımdı. Bu zaruriyetlerden dolayı Mustafa Kemal Paşa, hem Anadolu’da kalan hem de üstlerine düşen vazifeyi memleket dışında ifa eden İttihatçılarla iletişimini, İstiklal…