• unutulma hakkı
  Hukuk

  Unutulma Hakkı

  Teknolojideki gelişmeler, bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmasının yanında, kişilerle ilgili bilgi akışını hızlandırarak özel hayata saygı ilkesinin güncelliğini yitirmesine de neden olmuştur. Bu durum konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmış ve “unutulma hakkı” kavramını hukuk sistemine dahil etmiştir.

 • Hukuk

  Thomas Hobbes ve Devlet

  Thomas hobbes ve devlet, bu iki kavram uzun yıllardır birbirine kuyruklarının uçları ile bağlıdırlar. Siyaset kuramcısı , devlet teorisyeni ve yazar Hobbes İngiltere de dünyaya gelmiş, yine hayata burada gözlerini yummuştur.

 • Hukuk

  İdeal Hukukçu Hakkında Birtakım Mülâhazalar

  Adaleti sembolize eden, adaleti dağıtan ve bunun için her şeyi görmesi gereken bir figürün gözleri neden bağlıdır?  Yazımızda bu soruyu temel alarak bir hukukçunun gözlerini nelere karşı bağlaması gerektiğinden bahsedeceğiz. Bir kanun uygulayıcısının taraflar arasındaki sınıfsal, maddi ve manevi ayrımlardan etkilenmemesi gerekir. Hukukçunun bu sorumluluğunu göstermesi için hem olaya hem de taraflara, eşit ve adil davranması şarttır. Eğer ki hukukçu tarafların bulunduğu konuma veyahut çıkarlarına yönelik hareketlerde bulunursa adalet tecelli etmeyecektir. İşte bunu engellemek için tarafların nüfuzlarını ve statülerini göz önünde bulundurmaması gerekir. Hukukçunun bulunduğu hukuk sisteminin ve hukuk hiyerarşisinin tepesindekilerin de bu tarafsızlık ilkesine riayet etmeleri gerekir. Hiyerarşinin başındakilerin ve var olan hukuk sisteminin, tarafsızlığı gözetmediği bir düzende adaletin…

 • Terörizm Kavramı
  Hukuk,  Siyaset

  Uluslararası Alanda Terörizm Kavramı Problemi

  Buse Akın    Terörizm kavramı denince dünyanın farklı bölgelerindeki insanların aklına ortak kelimeler gelebilir. Bu olumsuz kelimelerin ve terörizm kavramına karşı kötü düşüncenin ortak olmasına karşın bir grup veya kişinin eylemleri dünyadaki bütün devletler için terörizm sayılır mı? Peki devletlerin, dünyada toplamda 170’ten fazla terör örgütü sayılabilecek grup varken bütününü listeye almak yerine aralarından bazılarını seçerek ülkeleri için terör örgütü listesine almalarının sebebi nedir?    Terörizm toplu ölümlerden, suikast girişimlerine kadar şiddetin her türlü aracını kullanarak toplumları baskı altına almaya ve korku yaratmaya çok uzun yıllardır devam etmektedir. Bugün hala Ortadoğu’nun bir parçası olduğumuz için Türkiye’de de terörizm toplumda büyük bir etki yaratmaktadır. Her türlü şiddet araçlarını kullanarak toplumları veya…