• Felsefe,  Gündem

    Aristoteles’e Göre İdeal Devlet-İdeal Yönetim Anlayışı

    “Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Aristoteles “Politika” isimli eserinde devletin nasıl oluştuğunu şöyle anlatmaktadır: “ Toplumsal yaşam önce aile, sonra da köy aşamalarından geçmiştir. Köyler, oğulların ve onların çocuklarının evlerini babanın evinin çevresinde kurmaya başlamasıyla gelişmiştir. Bu nedenle köy halkı birbirinin akrabalarıdır. Polisler * de köylerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu yüzden de polislerin ilk yönetim biçimi, ailedeki ataerkil  temeli üzerinde gelişen krallıklardır.” Aristoteles’e göre devletin asıl amacı, devlet  içinde yaşayan insanların, yurttaşların mutlu ve erdemli yaşam sürmelerini gerçekleştirmek ve bu yurttaşların ahlaki gelişmelerini gerçekleştirmektir. Bu ise Aristoteles’in devlet “idea”sını oluşturmaktadır. (Gürhan) Aristo, devlet ve yönetim hakkındaki görüşlerini “Politika” isimli eserinde sunmuştur. Bu konuda  onun fikirleri…

  • Gündem,  Hukuk

    Gençliğe Hitabenin Işığı ile Siyaset ve Hukuk Özelinde Gençliğe Atfedilen Dönemin Tarihsel Değişimi

          Atatürk “ Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” derken Türk gençliğine olan güvenini ortaya koymuştur1. Bu bağlamda gençlik, yaş sınırı dışında ‘fikirde yeniliği’ temsil etmektedir. Nutuk 36 saat 30 dakika süren ve 6 günde okunan tarihi bir hitabeye dayandığı için bu ismi almıştır. Hitabet, Nutuk’un “Türk Gençliğine Bıraktığım Emanet” başlıklı bölümünde yer alır ve Nutuk bu metin ile sona erer. Hitabe klasik anlamda giriş-gelişme-sonuç kısımlarına karşılık gelecek şekilde geçmiş olaylar-mevcut olaylar-gelecek olaylar şeklinde kümülatif bir yapıya sahiptir2. Hitabe gençliğe seslenerek başlamakta ve ilerleyen kısımlarında tekrar gençlik süjesi somutlaştırılarak vazifesi hatırlatılmaktadır. Nitekim ‘asil kan’…