• Ekonomi

  SANAYİ DEVRİMİ

  Eren Balta Her devrim; insanlığın düşünce yapısını, eğitimini, kültürünü, ekonomisini, siyasal rejimini, sosyolojisini ve neredeyse her alandaki alışkanlıklarını etkiler. Devrimlerin genel özelliği olarak, kısa sürede olmasını ve köklü birçok değişime sebep olmasını gösterebiliriz fakat endüstri 1.0 olarak da bilinen sanayi devrimi bir insan ömrü için uzun sürmüş ve gelişime açık bir devrim olarak günümüze kadar sürekli ilerleyerek ulaşmıştır. Mahfi Eğilmez, Sanayi Devrimi’ni “Sanayi Devrimi Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllarda insan ve hayvan gücüyle çalışan üretim araçlarının yerini, buhar gücüyle çalışan üretim araçlarının alması ve bu yolla kitlesel üretime geçilmesiyle ortaya çıkan gelişmenin adıdır.” şeklinde tanımlamıştır. (Eğilmez) Sanayi Devrimi; insanlığın son iki yüzyılında yaşananların on asırlık gelişmelerden fazla olmasına yol açmış,…

 • Gündem

  SOSYAL DEVLETİ YENİDEN HATIRLAMAK

  Sosyal Devleti Yeniden Hatırlamak: Sosyal Devletin Siyasi Anlamda Kökenleri ve Genel Hatları Sosyal devlet kavramı genel olarak siyasi liberal devlet yapıları içerisinden, 20. Yüzyıldaki iktisadi sorunların zararlı sosyolojik etkilerini ve buna bağlı olarak zararlı siyasi yansımalarının azaltılabilmesi için ortaya çıkmış kurumsal bir kavramdır. Sosyal devletin ne olduğunu anlayabilmek için liberal devletin Fransız İhtilali ile oluşan yapısını hatırlamak yararlı olacaktır. Metodolojik olarak liberal devletin dayandığı unsurlar belli bir devlet, toplum ve iktidar anlayışı birey iradesine yaslanmış bir siyasi yapı olarak özetlenebilir. Bu tipteki devlet anlayışının esas kaynağı ilk olarak ilk çağ sofistleri tarafından yeşertilmiş, reform ve aydınlanma çağında savunulup geliştirilmiş ve 1789 Devriminin teorik dayanağını oluşturmuş Doğal Hukuk Doktrini(lex naturalis)’dir. Doktrine…

 • Ekonomi

  ADİL VERGİ

  Yönetim şekli, siyasal yapısı, ekonomik sistemi ne olursa olsun “devlet” varoluşundan bu yana iktisadi, mali ve sosyal görevler yüklenmiş ve egemenlik sınırları içinde yaşayan bireylere güvenlik, savunma, sağlık, adalet gibi ihtiyaç duydukları hizmetleri sunmuştur. Bu hizmetleri sağlamak için devletin sahip olduğu finans kaynaklarından sadece birisi vergidir. Vergi kaynağı vatandaşın cebinden sağlandığı için vatandaşların da adil bir vergi sistemi talep etmesi kaçınılmazdır. Adil vergi ise ödenen verginin gönül rahatlığıyla kabul edilmesi için bir aracıdır ve vatandaşın refahı, huzuru, verimi ve vergiye uyumu açılarından oldukça önemlidir. Vergide adalet kavramı oldukça tartışmalı ve kolayca sonuca bağlanamayacak bir konu olmasıyla birlikte verginin adil olup olmadığı konusunda Çiçek’in 2006 yılındaki 2005 yılı vergisi hakkındaki çalışmasından…