• Hukuk

  Thomas Hobbes ve Devlet

  Thomas hobbes ve devlet, bu iki kavram uzun yıllardır birbirine kuyruklarının uçları ile bağlıdırlar. Siyaset kuramcısı , devlet teorisyeni ve yazar Hobbes İngiltere de dünyaya gelmiş, yine hayata burada gözlerini yummuştur.

 • Tarih

  Tarihsel Süreçte Devlet Yönetiminde Liyakat ve İstişarenin Önemi

  İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli faktör akıldır. İnsanı başka insandan farklı kılan ise sahip olduğu aklı en üst düzeyde kullanabilme yetisidir. Her ne kadar tüzel, gerçek olmayan kişiliğe sahip olsa da devletlerin de bir akıl sahibi olduğu, bir devleti diğer devletlerden farklı ve üstün kılan unsurun ise bu aklı kullanabilme becerisi olduğu söylenebilir. Devlet, belli bir ülke üzerinde yerleşmiş zorlayıcı yetkiye sahip bir üstün iktidar tarafından yönetilen bir insan topluluğunun meydana getirdiği siyasal kuruluştur (Kapani 35). Devlet, her ne kadar zorlayıcı yetkiye ve etkin güce sahip olsa da  iyi ve istikrarlı bir yönetim için çeşitli unsurları göz önünde bulundurmak mecburiyetindedir. Meşruiyet- hukuki geçerliliğe dayalı rıza- isteyen her yönetim, idaresi altında…

 • Felsefe,  Gündem

  Aristoteles’e Göre İdeal Devlet-İdeal Yönetim Anlayışı

  “Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Aristoteles “Politika” isimli eserinde devletin nasıl oluştuğunu şöyle anlatmaktadır: “ Toplumsal yaşam önce aile, sonra da köy aşamalarından geçmiştir. Köyler, oğulların ve onların çocuklarının evlerini babanın evinin çevresinde kurmaya başlamasıyla gelişmiştir. Bu nedenle köy halkı birbirinin akrabalarıdır. Polisler * de köylerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu yüzden de polislerin ilk yönetim biçimi, ailedeki ataerkil  temeli üzerinde gelişen krallıklardır.” Aristoteles’e göre devletin asıl amacı, devlet  içinde yaşayan insanların, yurttaşların mutlu ve erdemli yaşam sürmelerini gerçekleştirmek ve bu yurttaşların ahlaki gelişmelerini gerçekleştirmektir. Bu ise Aristoteles’in devlet “idea”sını oluşturmaktadır. (Gürhan) Aristo, devlet ve yönetim hakkındaki görüşlerini “Politika” isimli eserinde sunmuştur. Bu konuda  onun fikirleri…

 • Tarih

  Gençlik İdeallerini Gençliğe Atfetmek: Atatürk’ün Ulusal, Demokratik ve Laik Devlet İdeali

                 Atatürk’ün uygar devlet ve toplum anlayışı İhtilal-i Kebir’in yaydığı fikriyata bağlı; hürriyetçi, halk iradesine dayanan ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar yaklaşık iki yüz yıl boyunca devletçe mücadelesinin verildiği laikliğe bağlı bir anlayıştır (Göze, 2018). 1789’un büyük oranda etkisinde olan Atatürk ve onun çevresinin devlet anlayışı da bu sebeplerden ötürü birey ve bireye dair kavramlar üstünde temellenmiştir. Bu açıdan Atatürk’ün doğal hukuk doktrinini benimsediğini söylememiz yanlış olmayacaktır. Bir birey, çevresindeki ve ülkesindeki diğer birey ve kurumlara zarar vermemek kaydıyla kendini idare etmek, yeteneklerini geliştirmek, kaderini tayin etmek bakımından hür olmalıdır. Lakin medeni ve demokratik yönetimlerin bir getirisi olarak hiçbir bireyin hürriyeti sınırsız değildir. İşte…