• Tarih

    Tarihsel Süreçte Devlet Yönetiminde Liyakat ve İstişarenin Önemi

    İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli faktör akıldır. İnsanı başka insandan farklı kılan ise sahip olduğu aklı en üst düzeyde kullanabilme yetisidir. Her ne kadar tüzel, gerçek olmayan kişiliğe sahip olsa da devletlerin de bir akıl sahibi olduğu, bir devleti diğer devletlerden farklı ve üstün kılan unsurun ise bu aklı kullanabilme becerisi olduğu söylenebilir. Devlet, belli bir ülke üzerinde yerleşmiş zorlayıcı yetkiye sahip bir üstün iktidar tarafından yönetilen bir insan topluluğunun meydana getirdiği siyasal kuruluştur (Kapani 35). Devlet, her ne kadar zorlayıcı yetkiye ve etkin güce sahip olsa da  iyi ve istikrarlı bir yönetim için çeşitli unsurları göz önünde bulundurmak mecburiyetindedir. Meşruiyet- hukuki geçerliliğe dayalı rıza- isteyen her yönetim, idaresi altında…

  • Gündem,  Hukuk

    Gençliğe Hitabenin Işığı ile Siyaset ve Hukuk Özelinde Gençliğe Atfedilen Dönemin Tarihsel Değişimi

          Atatürk “ Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” derken Türk gençliğine olan güvenini ortaya koymuştur1. Bu bağlamda gençlik, yaş sınırı dışında ‘fikirde yeniliği’ temsil etmektedir. Nutuk 36 saat 30 dakika süren ve 6 günde okunan tarihi bir hitabeye dayandığı için bu ismi almıştır. Hitabet, Nutuk’un “Türk Gençliğine Bıraktığım Emanet” başlıklı bölümünde yer alır ve Nutuk bu metin ile sona erer. Hitabe klasik anlamda giriş-gelişme-sonuç kısımlarına karşılık gelecek şekilde geçmiş olaylar-mevcut olaylar-gelecek olaylar şeklinde kümülatif bir yapıya sahiptir2. Hitabe gençliğe seslenerek başlamakta ve ilerleyen kısımlarında tekrar gençlik süjesi somutlaştırılarak vazifesi hatırlatılmaktadır. Nitekim ‘asil kan’…