Sertifika Başvuru Formu

Türk Dış Politikasında ABD'nin Rolü

Özel İzmir Amerikan Koleji’ni takiben Sabancı Üniversitesi Siyasal ve Toplumsal Bilimler Bölümü’nden lisans, Boğaziçi Üniversitesi’nden Avrupa Çalışmaları Bölümü’nden yüksek lisans dereceleri aldı. Doktora tezini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Türk-Amerikan ilişkileri üzerine yazdı. “Türk Demokrasisinin Sıfır Noktası: ABD Dışişleri Belgeleri Işığında Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş” isimli kitap çalışması, 2019 yılında Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanmıştır. 2019 yılı itibariyle Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma Alanları: Amerikan Dış Politikası, Türk Dış Politikası, Türk-Amerikan İlişkileri, Siyasi Tarih

Doç. Dr. Efe Sıvış