• Batan gemideki kemancılar
  Felsefe

  Batan Gemideki Kemancılar

  Beyza Tekiner Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce meydana gelen dünyada yalnızca 50.000 yıldır Homo sapiens sapiens türü yaşamaktadır. Kimi inanışlara göre ilk insan tek bir kişi olmamakla beraber İbrani inanışlarına göre Âdem’dir. Âdem, Arapça “adam” sözcüğünden gelir, “adm” kökünden türemiştir ve insan anlamına gelmektedir. Türkçede ise adam, erkek insan anlamına gelmekle birlikte; Âdem, yokluk, hiçlik ve ölüm anlamlarına gelir. Yüz binlerce yıl önce yaşayan insanları günümüzde ilkel olarak nitelendirmekteyiz. İlkellik felsefeye göre zaman bakımından en eski olan anlamına gelmekle beraber felsefenin mi sözlük anlamından yoksa sözlük anlamının mı felsefeden öykünerek, ilk durumunda kalmış, gelişememiş olan anlamını çıkardığı bilinmemektedir. Henüz en ilkel düzeyde gündelik işlerini yürüten ve tek amacı temel ihtiyaçlarını…

 • Modern ve Postmodern Eğitim
  Felsefe

  Modern ve Postmodern Eğitim

  Pozitivist paradigmanın ışığında insanlar ve örgütlere deneysel olarak yaklaşan modern eğitim anlayışına yapılan kötümseyici eleştiriler varlığını korumaktadır. Bunun aksine postmodern eğitim anlayışı incelendiğinde ise, büyük ölçüde dönüşümlere yol açıp günümüz dünyasında çeşitli halklara bambaşka bir vizyon katacağı görüşü giderek hakimiyet kazanmaktadır.