Hukuk

"3 dakikada oku"İDAM ÇÖZÜM MÜDÜR?

Unutulmamalıdır ki başkasının özgürlük alanına girmemek şartı ile her insan özgürdür ve kişinin özgürlük sahasının başladığı yer, bir başkasının özgürlüğünün bittiği andır.

Fani alemde var olanlar arasında insanoğlunun ayrıcalıklı bir yeri vardır. Bu ayrıcalığın nedeni akıl ve devamında gelen özerk düşünce yeteneğidir. Kişi yaşamını idame ettirirken hak ve sorumluluklarını bilir ve bunları özgürce kullanma kabiliyetine sahip varlıklar olarak kabul edilir. Ancak bireyin doğumuyla birlikte kazandığı ve üzerinde tasarruf edemeyeceği bazı haklar vardır. Yaşam hakkı da bunlardan biridir. Kişinin yaşam hakkı bazı ülkeler tarafından korunmakta ve Türkiye’de bu kavram Anayasamız ile korunacak kadar önemsenmektedir. İster hasta yatağında acılar içinde kıvran istersen de bu hayattan zevk almadığını düşün fark etmez… İnsan olduğun için yaşamayı ve saygı görmeyi hak ediyorsun. 

Son Yıllarda Gündeme Gelen İdam Nedir?

İdam kelimesi Arapçadan dilimize girmiş olup bir suç karşılığında kişinin ölümle cezalandırılması anlamına gelir.

Türkiye’de bu müeyyide yıllarca çeşitli suçlara bağlanmış ve uygulama alanı bulmuştur. Ülkemizde en son 1984 yılında uygulanan bu ceza 2001 ve 2002 yıllarında yapılan düzenlemelerle mahiyeti azaltılmış 2004 yılında ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Devletlimizin ve milletimizin bağımsızlığına yönelik saldırılar neticesinde veyahut toplumu ilgilendiren bir suç işlendiği zaman tekrar gündeme gelen idam düzenlemesi siyasilerin de söylemleriyle ülke gündemine oturmuştur.

Anayasamızın 17. maddesinde düzenlenen yaşam hakkı ve vazgeçilemezliği hükmü sabittir. 2006’da tarafı olduğumuz Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 6. maddesi uyarınca herkesin yaşam hakkı kabul edilmiş ve bu hakkın korunması yasalar aracılığıyla devletlere ödev edilmiştir. Yine Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 No’lu Protokol’ün ilk maddesi ölüm cezasının kaldırıldığını ve kimsenin bu cezaya çarptırılıp idam edilmeyeceğini kesin hüküm koymuştur.

Söz konusu yaptırım tipinin gelişen olaylar neticesinde gündeme gelmesi ve akabinde yasama sürecinde değerlendirmeye tabii tutulması yukarıda belirtilen hükümlere aykırılık teşkil edebilecektir.

Ceza Hukuku prensiplerine göre suç işlemiş faili cezalandırmanın amacı faili hatasının farkına vardırmak ve topluma geri kazandırmaktır. Gelinen 21.yy’da idam cezasının uygulanması abesle iştigaldir. İdam çözüm olmayacağı gibi toplumsal kayıplara ve sosyolojik çöküntülere sebep olabilir.

Herkes, insan olmasından kaynaklanan yaşama hakkından vazgeçemez, vazgeçtirilemez.

Hukuk insanı öldürmemeli, adaletle yaşatmalı.

Bir Cevap Yazın