BİZ KİMİZ ?

HAKKIMIZDA

19 Mayıs 2020 tarihinde ‘genckalemler.org’ internet sitesi ile genel ağda yayın hayatını sürdüren web sitemiz ; 7’den 70’e okurlarımıza özgün makaleler, güncel konulara farklı bakış açısı ve sanata dair içeriklerle akademi ve sanatı bir arada sunmak amacı ile ortaya çıkan bir oluşumdur. Genç Kalemlerde deneme, araştırma yazısı, çeviri yazısı, şiir, kitap tahlili gibi farklı türlerde içerikler üretilmektedir. Web sitemiz tüm okuyucularımız için faydalı bir kaynak olma yolundadır. Tamamen gönüllülerden oluşan Genç Kalemler ekibi hizmetlerini sunmak amacıyla çalışmaktadır.

Oluşumumuz bir merkeze sahip değildir. www.genckalemler.org internet adresi üzerinden ana faaliyetlerini yürütmektedir. Genç Kalemler ekibi, amaçlarını gerçekleştirmek ve genç kuşakların bilimsel, çağdaş ve akılcı düşünce içinde yetişmelerini sağlamak için çeşitli alanlarda faaliyetler yürütür.

AMACIMIZ

Amacımız, tarihsel gerçekler, ulusal konular, sosyal bilimler ve sanat konuları başta olmak üzere, çeşitli alanlarla ilgili ve branş sınırlaması olmaksızın milli yaklaşımla ters düşmeyecek bir şekilde; çoğulculuk, hoşgörü, açık fikirlilik, tolerans ve yeniliği yansıtan yazılar ve sair çalışmaları, gençlerin başat olduğu bir platform aracılığı ile sunmak, bu hususları irdelemek ve değerlendirmeye esas alınacak şekilde incelemektir.

Yukarıdaki açıklamada kullanılan ilgili ibare ve ifadeler aşağıdaki tanımlandığı şekilde anlaşılmalıdır:

Sosyal Bilimler: Dünyanın ve yaşamın insanî ve toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinler grubuna dâhil olan bütün branşların kendisidir. 

Tarihsel Gerçekler: Her dürüst ve makul Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tarafından bilinen veya bilinmesi gereken olay veya olgulardır.

Ulusal Konular ve Milli Yaklaşım: Hiçbir yazıda Türk tarihini aşağılayıcı, tahkir veya tahrik eden yazılar ile terör ile doğrudan ilgili, bağlantılı veya iltisaklı yazılar kabul edilemez. Ancak güncel bir gerçek olarak eleştirel yazılar, bu kıstas geçerli olmak üzere yazılabilir.

Çeşitli Alanlar: Yazılar; hukuk, siyaset, tarih, sanat, felsefe, sosyoloji, ekonomi ve edebiyat gibi sosyal alanlarla ve ayrıca fizik, kimya, biyoloji, mühendislik ve matematik gibi fen bilimleri alanlarında olabilir.

Branş Sınırlaması Olmaması: Yazılar; makale, deneme, hikâye, şiir ve sair türlerde yazılabilir. Çoğulculuk: Kuruluşa gönderilen yazı, yazının sahibinin millet, din, ırk, dil, renk ve çeşitli kişisel farklılıkları gözetilmeden salt yazının niteliğine göre değerlendirilir.

Açık Fikirlilik: Yazının eleştiri sınırları içinde kalması durumunda, bu kavrama uygun olarak değerlendirmeye değer niteliği esas alınmalıdır. Yazının eleştiri sınırları içinde kalmasından kasıt; yazının ifade özgürlüğünün bir tezahürü olarak kaleme alınmış olmasıdır. Amaca ters düşmemek kaydıyla yazıyı değerlendiren kişinin şahsi düşüncesine aykırı olması durumunda ifadenin kaba ve nezaketsiz olup olmadığına bakılması ve nefret söylemi içerip içermediğinin değerlendirilmesidir.

Yenilik: Herkes tarafından bilinen vakıaların yazılarda yer almaması, herkes tarafından bilinmemekle beraber basit bir araştırma sonucunda ortaya konulan yazıların, yenilik unsurunu içermediği kabul edilir. Ancak yazara söz konusu içeriğin bu kıstası içerdiğine ilişkin görüşü alınır.

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

1.            Evrensel insan haklarına saygılı, demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi,

2.            Toplumda ulus bilincinin oluşması ve kültürel mirasla ilgili duyarlılığının artırılması,

3.            Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı doğrultusunda süreci başlatmak, yürütmek ve sonlandırmak

~REKLAM ALANI A~