feminizm
Gündem,  Sosyoloji

"2 dakikada oku"FEMİNİZM VE KADIN HAKLARI

Feminizm kelimesinin kökeni  Latince “femina’’ ve onun Fransızca türevi olan ‘’feminizme’’ kelimesinden gelir. Günümüzde alışılan erkek düşmanlığı düşüncesinin aksine bolca araştırmaya konu olan feminizm, her alanda kadın erkek eşitliğine dayanmaktadır. Feminist hareket içinde kadın ve erkeğin eşitliğini savunan gruplar olduğu gibi,  kadının biyolojik ve duygusal olarak erkeğe üstün ve erkeğin ‘’tamamlanmamış kadın’’ olduğunu savunan radikal gruplar da yer almaktadır. Ülkemizde kadına şiddeti durdurmaya yönelik kurulan dernekler feminizm esaslı çalışmaktadırlar.

ilk eylem

Ortaya çıkışı Aydınlanma Çağı’na kadar uzanır. Eskilerde kadın ailenin sadece bir parçası, erkeğin egemenliği altında ezilenken sonraları kadın erkek mahreminden çıkmış, kendi bedeninin sahibi olmuş ve bir değer kazanmıştır. Savaşlarda erkeklerin fiziksel gücünün yanında kadınların da fiziksel gücü kendini göstermiştir.1919 yılında Sabiha Zekeriya SERTEL, kadın erkek eşitliği hakkında ‘’Artık hürriyet mahdut bir zümreye tahsis edilemez ve erkeklerin mümessillerinden mürekkep bir meclis artık memleketi temsil edemez. Kanun-ı Esasî’nin bütün Osmanlılara verdiği hakkı bizlerden kimse esirgeyemez. Ümit ederim ki yeni meclisin yeni mebusları bu noktayı yakından görür ve bu sesi yakından işitirler.’’ Sözleriyle sesini duyurmak istemiştir.4 Ekim 1926’da yayınlanan Türk Medeni Kanunu ve 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile 1934’te kadına seçme ve seçilme hakkı tanınması, kadın erkek eşitliği konusunda önemli gelişmelerdir.

Günümüzde, toplumumuzda eşitsizlik makası çokça açıldığından kadınların mücadelesi daha çok araştırmaya konu olup sansasyonel haberler yaratmıştır. Kadınlar, seslerini daha fazla duyuracak yollar aramakta ve eski yıllardaki erkek egemen topluma dönmeme mücadelesi  vermektedirler.

Kaynakça

(tarih yok). 2021 tarihinde HÜRRİYET: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/feminizm-nedir-feminist-ne-demek-40886339 adresinden alındı

(2021). OCAK 2021 tarihinde WİKİPEDİA: https://tr.wikipedia.org/wiki/Feminizm adresinden alındı

Toprak, Z. (2016). TÜRKİYE’DE KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE FEMİNİZM. Z. Toprak içinde, TÜRKİYE’DE KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE FEMİNİZM. TARİH VAKFI YURT YAYINLARI.

Bir Cevap Yazın