Ekibe Katılım Başvuru Formu

Amacımız, tarihsel gerçekler, ulusal konular, sosyal bilimler ve sanat konuları başta olmak üzere, çeşitli alanlarla ilgili ve branş sınırlaması olmaksızın milli yaklaşımla ters düşmeyecek bir şekilde; çoğulculuk, hoşgörü, açık fikirlilik, tolerans ve yeniliği yansıtan yazılar ve sair çalışmaları, gençlerin başat olduğu bir platform aracılığı ile sunmak, bu hususları irdelemek ve değerlendirmeye esas alınacak şekilde incelemektir.

Belirtilen amaca ters düşmeyecek çalışmalar yapabilecek her kişi oluşumun bir üyesi olabilir.

Başvurmak İçin ;