• Blaire Pascal
  Felsefe

  Blaise Pascal Kumarı ve Tenkidi

  Ali Faik İlhan 1-)Blaise Pascal ve Kumar Argümanı Blaise Pascal din felsefesi ile ilgili farklı bir düşünce ortaya atmıştır. ”Pascal kumarı veya bahsi” diye bilinen bu düşünce şu şekilde özetlenebilir:  “Tanrı’ya inansan iyi olur, çünkü eğer haklıysan ebedi mutluluk seni bekliyor; ancak hatalıysan zaten bir şey fark etmeyecek. Diğer taraftan eğer Tanrı’nın var olmadığına inanıyorsan ve hatalıysan o zaman ebedi azap seni bekliyor, ancak haklıysan zaten bir şey fark etmeyecek.”[1] Pascal Katolik bir Hristiyan’dı. Aynı zamanda bir matematikçiydi. Olasılık alanında başarılıydı. Pascal, kendinden önceki din felsefecilerinin yaptığı Tanrı’nın var olduğunu ispatlama çabasından ziyade Tanrı’nın var olduğuna inanmanın matematiksel açıdan en faydalı seçenek olduğunu öne sürmüştür. Tanrı inancı konusunda tarafsız kalınması…

 • Dünya Dışı Yaşamw
  Felsefe,  Gündem

  Dünya Dışı Yaşam Hakkındaki Bazı Hipotezler

  Yağmur Özsuer 1. Nadir Dünya Hipotezi (Rare Earth Hypotesis) Bir teoriye göre, yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Theia (o zaman var olduğu düşünülen, Dünya’nın ikizi varsayılan gezegen) ile, o zamanlar bir toz ve kaya birleşimi olan Dünya çarpıştı. Bu çarpışma sonucu Theia paramparça oldu ve parçaları etrafa yayıldı. Etrafa yayılan bu parçaların bir kısmı, kütleçekimi nedeniyle birbiriyle birleşti ve bugün “Ay” adını verdiğimiz uydumuz oluştu. Dünya da Theia’nın geride kalan parçalarını içine alarak daha da büyüdü ve gezegenimizin büyük bir metal çekirdeği oldu. Bu çekirdek Dünya etrafında, hareketi çok güçlü bir manyetik alan yarattı ve yerçekimi ciddi oranda arttı. Bu kısa açıklamalar sonucunda, asıl varsayımımıza giriş yapalım: Nadir Dünya Hipotezi…

 • Batan gemideki kemancılar
  Felsefe

  Batan Gemideki Kemancılar

  Beyza Tekiner Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce meydana gelen dünyada yalnızca 50.000 yıldır Homo sapiens sapiens türü yaşamaktadır. Kimi inanışlara göre ilk insan tek bir kişi olmamakla beraber İbrani inanışlarına göre Âdem’dir. Âdem, Arapça “adam” sözcüğünden gelir, “adm” kökünden türemiştir ve insan anlamına gelmektedir. Türkçede ise adam, erkek insan anlamına gelmekle birlikte; Âdem, yokluk, hiçlik ve ölüm anlamlarına gelir. Yüz binlerce yıl önce yaşayan insanları günümüzde ilkel olarak nitelendirmekteyiz. İlkellik felsefeye göre zaman bakımından en eski olan anlamına gelmekle beraber felsefenin mi sözlük anlamından yoksa sözlük anlamının mı felsefeden öykünerek, ilk durumunda kalmış, gelişememiş olan anlamını çıkardığı bilinmemektedir. Henüz en ilkel düzeyde gündelik işlerini yürüten ve tek amacı temel ihtiyaçlarını…

 • Modern ve Postmodern Eğitim
  Felsefe

  Modern ve Postmodern Eğitim

  Pozitivist paradigmanın ışığında insanlar ve örgütlere deneysel olarak yaklaşan modern eğitim anlayışına yapılan kötümseyici eleştiriler varlığını korumaktadır. Bunun aksine postmodern eğitim anlayışı incelendiğinde ise, büyük ölçüde dönüşümlere yol açıp günümüz dünyasında çeşitli halklara bambaşka bir vizyon katacağı görüşü giderek hakimiyet kazanmaktadır.