• Blaire Pascal
    Felsefe

    Blaise Pascal Kumarı ve Tenkidi

    Ali Faik İlhan 1-)Blaise Pascal ve Kumar Argümanı Blaise Pascal din felsefesi ile ilgili farklı bir düşünce ortaya atmıştır. ”Pascal kumarı veya bahsi” diye bilinen bu düşünce şu şekilde özetlenebilir:  “Tanrı’ya inansan iyi olur, çünkü eğer haklıysan ebedi mutluluk seni bekliyor; ancak hatalıysan zaten bir şey fark etmeyecek. Diğer taraftan eğer Tanrı’nın var olmadığına inanıyorsan ve hatalıysan o zaman ebedi azap seni bekliyor, ancak haklıysan zaten bir şey fark etmeyecek.”[1] Pascal Katolik bir Hristiyan’dı. Aynı zamanda bir matematikçiydi. Olasılık alanında başarılıydı. Pascal, kendinden önceki din felsefecilerinin yaptığı Tanrı’nın var olduğunu ispatlama çabasından ziyade Tanrı’nın var olduğuna inanmanın matematiksel açıdan en faydalı seçenek olduğunu öne sürmüştür. Tanrı inancı konusunda tarafsız kalınması…